//
you're reading...
Foreign Policy, Global Challenges, Global Leadership, News & Events, Policy & Developments, State visit

Sveriges och EU:s bilaterala relationer med Kina

I dagarna är Kinas premiärminister Wen Jiabao i Sverige. Wen Jiabaos Sweden visit markerar ett starkt integration av Kina i världsekonomin. Jiabaos agenda innehåller möten med statsminister Fredrik Reinfeldt och näringsminister Annie Lööf, samt en audiens med kungen Carl XVI Gustav of Sweden.

Kinesiska ekonomin är världens näst största och den viktigaste tillväxtmarknaden i Emerging Economies BRICs. Den integration av Kina i världsekonomin som skett under de senaste åren har varit lyckosam. Den har inneburit en höjd levnadsstandard både för kineserna själva och för resten av världen. Europeiska unionen är Kinas största handelspartner och Peking behöver européer för att kunna köpa Kinas varor. Dessutom tillkommer det faktum att marknadsekonomi och handel både förutsätter ett mått av, och genererar, frihet och demokrati. Vilket är ytterligare ett skäl för öppenhet.

Tidigare under dagen höll statsminister Fredrik Reinfeldt och Kinas premiärminister Wen Jiabao tal, bland annat om ländernas överenskommelse om samarbete kring hållbar utveckling.

  • Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter var på agendan för besök av Kinas premiärminister

Läget i världsekonomin, Sveriges och EU:s bilaterala relationer med Kina, hållbar utveckling och innovation, samt aktuella in- och utrikespolitiska frågor stod också dagordningen när statsminister Fredrik Reinfeldt tog emot Kinas premiärminister Wen Jiabao.

Demokrati och mänskliga rättigheter diskuterades, berättade
Fredrik Reinfeldt på pressträffen efter mötet.

Senare under dagen vid den avslutande ceremonin konferensen Stockholm+40 överlä

mnade miljöminister Lena Ek och biståndsminister Gunilla Carlsson “the Stockholm Call for Action” till Sha Zukang, generalsekreterare för RiO+20 och Brasiliens vice miljöminister Francisco Gaetani.

Inom företag och industri
För att utveckla samarbetet mellan Kina och Sverige ska Jiabao teckna viktiga avtal som ska leda till närmare samarbete mellan kinesiska och svenska industri. Ett av dem gäller telekomområdet, vilket stärker Ericsson som har omfattande verksamhet i Kina. Ett annat avtal handlar om ett samarbete på järnvägsmarknaden där lagerkoncernen SKF, som är leverantör till de stora statliga kinesiska järnvägsföretagen gynnas. Ett avtal inom finansmarknaden handlar om samarbete om tillstånd för att notera värdepapper på respektive lands marknader för att underlätta noteringar.

Kina gillar svensk “nollvision” och inom trafiksäkerhet vill Kina dra lärdom av de svenska erfarenheterna. Det undertecknas också avtal mellan företag inom områdena bank, miljöteknik, verkstadsindustri, bilindustri och övriga industri. Alla avtal ska signeras på löpande band och totalt 15 minuter. – Vi har utvecklat en särskild teknik för att klara det, säger Jan Janonius på UD till di

At bloom

Uppdaterat 26-02-2012

I veckan släpper sinologen Torbjörn Lodén, professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet, påpassligt en ny bok (”Kinas vägval – från himmelskt imperium till global stormakt”). I den nya boken tar sinologen Torbjörn Lodèn – en av Sveriges främsta Kinakännare med oss på en resa genom Kinas historia fram till idag och belyser bl.a. de olika vägval Kina står inför idag.

Ett möte mellan två kulturer: kinesiskt porslin och kinaintresset i Sverige under 1700-talet, en glimt av de miljöer där de kinesiska importföremålen slutade sin resa.

I ett samtal med DN understryker Lodén hur viktigt det är att ha två tankar i 
huvudet samtidigt när man diskuterar Kina.
Förhållandet till Kina kommer att fortsätta vara viktigt. Men utmaningen
är att kombinera ekonomisk öppenhet som gynnar båda parter – och
inte minst vanliga kineser som önskar mer frihet, skriver DN

Att blooms

About Issa Bloom

I´m Afrikan-Swedish, psychologist, and co-founder of Blue IBAnalytic.

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: FDI from China « - September 6, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

blog

Archives

blogspot

 Latent hämning innebär en sänkt förmåga att filtrera information som når hjärnan

Recent post: The purpose of Sleep: Brain may flush out toxins during sleep. Another great reason for good sleep.

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: